Development of administrative system, health

Arstide süsteemi arendus Parkinsoni tõvega võitlejatele

Klient

Parkinsonrannee on ettevõtte, mis aitab Parkinsoni haigusega võitleivaid patsiente, tuues Parkinsoni kinetigraafi tehnoloogia ja haldusplatvormi Soome turule. Parkinsoni kinetigraafi (PKG) süsteemi puhul on tegemist innovaatilise mobiilse tehnoloogiaga, mis pakub arstidele ja patsientidele püsivat, objektiivset ambulatoorset hinnagut Parkinsoni tõve ravitavatele ja ravimatutele sümptomitele.

Eesmärgid

Parkinsonranneke tuli meie juurde eesmärgiga luua brändile terviklik lahendus Soome turule. Kuidas aga ehitada lahendust, mis võimaldaks arstidel jälgida patsiendi tervislikku seisundit pakkudes samaaegselt kasutajakogemust, mis võtab arvesse patsientide haigusest tingitud sümptomeid?

Alustades nende brändi identiteedi loomest, liikusime edasi küsimusteni, kuidas luua kasutajakogemus, mis võtab arvesse ka kasutajate erivajadusi. Siinkohal tavapärasest veebilehe kasutajaliidesest ei piisa. Seadsime eesmärgiks luua lahendus, mis pakub arstidele võimalust andmeid mugavalt digitaliseerida ning luua graafikuid, pidades silmas iga patsienti. Keskendudes samaaegselt iga sammu juures kasutajate tervislikust seisundist kerkivatele piirangutele.

Süsteemi arhitektuur

Meie lahendus

Visuaalse identiteedi loomele järgnevalt arendasime välja veebilehe eelvaated, mis võimaldavad saada PKG süsteemist ülevaate ning keskendusime eraldiseisvatele taustaprogrammi lahendustele arstidele ja patsientidele. Seadme kandmisele järgnevalt raviasutust külastades on arstil võimalik läbi seadme kogutud andmestik kiirelt ja mugavalt online keskkonda laadida, graafikute abil andmeid analüüsida ning sellest lähtuvalt edasist ravi suunata. Nii on arstil võimalik saada objektiivne hinnang patsiendi sümptomitele, säästes sümptomite kaardistamisele kuluvat aega ning tõlgendamisest kerkivaid mitmetimõistetavusi.

Patsientide jaoks võib oma sümptomite identifitseerimine, tõlgendamine ja kommunikeerimine olla keeruline protsess. PKG võimaldab parandada sümptomite tõlgendamist lähtuvalt andmetest. Lisaks on läbi patsiendipoolse keskkonna võimalik püsiv ligipääs oma andmetele ja uuringutele, et vajadusel küsida ka kolmanda osapoole hinnangut. Kasutajakogemuse loomisel lähtusime haigusest tingitud kõrvalnähtudest, et luua lahendus, mis võimaldab ka motoorsete häirete puhul ligipääsu keskkonnale ja uuringuandmetele. Keskkond võimaldab ka meditsiinilisteks kompensatsioonideks, uuringuteks ja arstikohtumisteks vajalike dokumentide täitmist ja registreerumist.

Oleme uhked võimaluse üle luua lahendus abivajajatele ning loodame, et järgnevad lahendused suudavad piire veel kaugemale lükata.

Arstide süsteemi arendus Parkinsoni tõvega võitlejatele
Arstide süsteemi arendus Parkinsoni tõvega võitlejatele