CashGate - Micro Moments and Smart UX

Kompleksse müügiprotsessi edukas lahendus mobiilsele veebile

Mikromomendid ja nutikas UX konversioonide suurendajana mobiilses kaubanduses

Kas komplekseid finantslahendusi on võimalik edukalt müüa mobiilis? Kuidas ehitada üles keerulisi veebivorme nii, et kasutajad ei loobuks nende täitmisest. Tänu Aduno Grupi Digitaalmüügi osakonna poolt lansseeritud projektile “Mobiilse müügi tipptase” õnnestus meil nende küsimuste kallal tööle asuda. Esialgsete turuuuringute tulemusel kogusime veenvat mobiilset müügiandmestikku.

Projekti eesmärgiks oli veebivormide loomine, mis võimaldaksid kasutada personaliseeritud laene ja krediitkaardi kasutust mobiilselt. Tulemuse saavutamiseks tuli optimeerida Cashgate’i ja Viseca mobiiliaplikatsioone. Disainile kriteeriume põhimõtteliselt ei seatud.Väljakutse: Nii personaalsed laenud kui ka krediitkaardid nõuavad suurt andmestikku: personaalsed andmed, tööandja andmed, sissetuleku info etc.Keskseks küsimuseks sai luua lahendus, mis  mugavdaks pikalevenivad ja keerukaid aplikatsiooniprotsesse väikesel, teistsuguse kasutusharjumusega mobiilsel seadmel.

Meie lähenemine: Keskenduda igakülgselt mobiilikasutaja vajadustele.

Lisaks eksperimendid ja kasutajauuringud – nendele fokusseerimine õnnestus tänu Google’i Mikromomentide konseptsioonile, mis keskendus küsimustele nagu MILLAL, KUIDAS ja MIKS tarbijad otsivad lahendust ja abi nutiseadmest.Relevantse sisu pakkumine nendel kõrgendatud tähtsusega hetkedel viib kõrgendatud huvi ja brändi omastamiseni, mis omakorda suurendab konversiooni tõenäosust. Mikromomendid personaalsete laenude ja krediitkaardikasutuse juures omasid tähtsat rolli iga veebilehe valmistamise juures. 

Lõpplahendus: Innovatiivne ja unikaalne lahendus kompleksele tootele

Kombineerides mobiilne esimesena idee ning kasutajale olulise sisu, lõime individuaalsed lahendused.

Ühest küljest seadis see ohtu informatsioonist ja vajadusest lähtuvad maandumislehed pakkudes mobiilset kasutajamugavust ja kattes eelpoolsed ohud alamlehtedel.Läbi selle kaasasime arendusse populaarse  chati süsteemi, et pakkuda tuge keerulisele aplikatsiooni protsessile. Protsessi vähendamise asemel jagasime selle nelja pikaleveniva andmesisestusetapi seitsmeks väiksemaks, mugavamaks astmeks, mida on võimalik mugavalt täita ja kasutajale sobivaim järjekord valida. Valiku teeb mugavaks külgmenüü, mis võimaldab ka kergelt progressi jälgida.Vorme täites on kasutajale abivahendiks loodud nn. “Chatimullid, ” mis täpsustavad missugust informatsiooni ja milleks vaja on. Lisaks on võimalik kasutajatel kontrollida varasemalt edastatud detaile tuttava disainiga chati ajaloost, samuti on võimalik andmete redigeerimine, mis on kergelt leitav pliiatsi ikooni alt. Chat ajalugu vaadates on ekraani alumises servas püsivalt olemas ka täidetav vorm, mida on võimalik mugavalt taas aktiveerida. Sisu sisestamise juures oleme fokusseerunud kasutajamugavusele. Tähtis on, et kõik väljad, nupud, selektsioonimenüüd ja funktsioonid vastaksid praegusele mobiilsele standardile.

Mõlemad lahendused läbisid testimisperioodi, mille jooksul suunasime veebilehtedele Google Adwordsi liiklust.Tulemused olid oodatust paremad, konversioonide määr suurenes mõlema lahenduse puhul üle 55%.

Tänu arendusprotsessile saime kinnituse, et mobiilikasutajad on valmis läbima komplekseid aplikatsiooni protsesse oma nutiseadmes. Nii eeltingimuseks kui ka edu võtmeks oli kasutajasõbralik UX ja püsiv fookus mobiilse kasutaja vajadustel.

UX disain auhinna võtjad
Pineparks European Search Awards võitja