Google Ads (Adwords) märksõnade seadistamise juhend

Märksõna vasted on Google Ads (Adwords) puhul ülitähtsad. Ei piisa sellest, et lisate 100 sobilikku märksõna ja jääte parimat lootma. Google Ads annab võimaluse oma kampaaniaid peensusteni seadistada, kellele, millal ja missugust reklaami näidata. Hästi toimiva reklaami aluseks on ka erinevate seadistuste ja sõnumite katsetamine.

Google Ads’is on kolm peamist märksõna vaste tüüpi: laialdane, fraasiline ja täpne. Laialdast tüüpi saab ka modifitseerida. Enamus juhtudedel tuleks kasutada ka negatiivset märksõna seadistust, seda on allpool eraldi kirjeldatud. Ideaalis peaksite oma kampaaniatest maksimaalse kasu saamiseks alustama kõigi kolme märksõna seadistusega, et siis aru saada millisele rohkem keskenduda.

Google Ads (Adwords) märksõnade seadistamise juhend

Lai vaste (Broad Match)

Laia vaste märksõna tüüp annab teile kõige rohkem näitamisi (teie reklaami näidatakse suurele kasutajaskonnale). Murekoht võib olla aga see, et reklaamid mida kasutajatele kuvatakse, ei pruugi olla need mida nad otsivad. Kasutajad näevad teie reklaame, kuid paratamatult ei kliki nad nendele, sest ei pea seda enda jaoks oluliseks, see viib teie reklaami klikkimise näitaja alla.
Oletame, et soovite müüa/reklaamida tänava kingi. Kui kasutate laiema vaste tüüpi märksõnale “Jalutussaapad”, leitakse teid kindlasti ülesse, kuid sellisel juhul peate arvestama sellega, et teie reklaami näidatakse ka otsisõnadele mis sisaldavad sõnasid “saapad” või “jalutu”. Kumbki neist aga ei pruugi olla teie tootega seotud, Google lihtsalt kuvab neid.

Fraasi vaste (Phrase Match)

Fraasi vaste märksõnad sisestatakse Google Ads süsteemi koos jutumärkidega, nt. “jalutussaapad”. Kui kasutate seda vastetüüpi, käivitatakse teie reklaam justnimelt siis kui inimene otsib seda fraasi ning samas järjekorras, näidatakse ka sellistele otsisõnadele kus teie fraasi ees või järgi on muud sõnad.
Seega “Jalutussaapad” reklaami näidatakse ka juhul kui otsitakse “jalutussaapaid”, “nahast jalutussaapaid” või ka “jalutussaapad lastele”.

Täpne vaste (Exact Match)

Täpse vaste korral peab teie reklaami käivitamiseks otsingupäring vastama täpselt teie loodud märksõnale (õigekiri, sõnajärjestus jne). Googel Ads (AdWordsis) on täpse vastega märksõnadel [nurksulud]. See vaste tüüp sobib väga hästi kvaliteetsete klikkide saamiseks ja konversioonide arvu maksimeerimiseks. Kuid sellega tuleks olla ettevaatlik – mida kitsam on teie vaste fookus seda vähem võidakse teid ka leida.

Siiani oleme kirjeldanud 3 peamist vastetüüpi, kuid nagu mainitud, on kaks tüüpi veel, millega peaksite enda kampaania loomisel arvestama:

Negatiivsed märksõnad

Negatiivsed märksõnad on iga AdWordsi kampaania oluline osa. Nende abil saate vähendada reklaamide näitamist teie jaoks ebaolulistele päringutele (Seda juhul kui kasutate palju laialdasi vasteid).
Negatiivsete märksõnade kasutamine AdWordsi kampaanias aitab tõsta kvaliteediskoori. Kvaliteediskoor on Google arvamus sinu sõnade ja kasutaja vajaduse vahel oleva seose kohta. Kui kasutaja otsib „kasutatud saapad“ aga sina müüd uusi “saapaid”, siis „kasutatud“ otsijad viivad su sõnade kvaliteediskoori alla.
Sellisel juhul eaksite oma negatiivsete märksõnade loendisse lisama “kasutatud”, sellega piiratakse reklaami näitamine otsimärksõnale “kasutatud saapad” vms.

Modifitseeritud laialdane vaste

Modifitseeritud laialdase vaste korral tuleb ühe või mitme märksõna ette panna plussmärk (+). Teie seadistatud otsisõnad, millele eelneb märk (+), on olemas ka internetikasutaja märksõna fraasis, täpselt või lähedase variatsioonina.

Proovime siinkohal lahti seletada kuidas see toimib:

Oletame, et teie laia vastega fraas oli „punane rahakott”. See fraas võib näidata teie reklaami asjakohaste päringu variantide puhul, nagu „punased kotid”, „värvilised rahakotid” jne.

Kuid kui teie modifitseeritud laialdane vaste oli „+ punased rahakotid”, peaks märksõna fraasis ilmuma ka sõnaga punane või mõni muu lähedane variant.

Lähedasteks variantideks on ka õigekirjavead, ainsuse / mitmuse vormid, lühendid jne

Kui seadistate otsisõna vaste „+punased + rahakotid”, siis näidatakse teie reklaami päringutele mis sisaldavad sõna rahakott ja punased, või sarnaseid sõna variatsioone.

Kui teil jääb ajast või ressursist puudu saame Teid kindlasti Google Ads seadistamisega aidata.
Võtke meiega ühendust ning leiame Teile sobiva lahenduse.