Miks on sisukeskne kujundamine tähtis?

Sisukeskne kujundamine on lähenemisviis, mis kasutab oma kujunduse määramiseks veebilehe sisu või toodet.

Soovitud eesmärkide saavutamiseks vajalik õige sisu tagab veebilehe või rakenduse õnnestumise. Sisukeskse mõtteviisiga alustamine tagab piisavalt aega mõistmaks, mida soovite öelda ja kuidas seda teha. Vastasel juhul võib lõpetada proovides koondada suurel hulgal sisu veebilehele, mis ei võimalda seda õigesti hoida ja sõnum lõppkasutajale kaotab oma olemuse.

Sisu tüüp, toon ja pikkus – on disain. Kõik see mängib suurt rolli kasutajakogemuse kujundamisel. Enne raami loomist või koodirea kirjutamist on sinul kui loojal võimalus keskenduda sellele, mida kasutajad veebilehel tarbivad ehk sellele, mis on tõeliselt oluline – edastada kasutajale sisu selgel, kokkuvõtlikul ning loodetavasti kutsuval viisil.

Sisu ei piirdu ainult sõnadega veebilehel. Videod, pildid ja helifailid on kõik osa veebilehe sisust. Kogu ettevõtte poolt või selle kohta loodav meedia on veebilehe potentsiaalne sisu. Veebilehe sisu valimisel tuleks arvestada kõigega.

Mida rohkem teate selle kohta, mis veebilehele läheb, seda paremini saate planeerida kujundust, mis sellele sisule vastaks. Mõelge sellest kui maja ehitamisest. Arhitekt soovib enne ehituse alustamist teada mitut magamistuba teil vaja läheb. Proovige teada võimalikult palju enne disainimisega alustamist.

Disain peab vastama sisule

Sisu seadmise puhul esimesele kohale võib kujundus edastatavat sõnumit oluliselt täiustada. Ilma korraliku konteksti või sisuta kujundus võib näha välja suurepärane ka koos kohatäite tekstiga, kuid see on kõigest silmapete. Sisu lisamine osaliselt lõpetatud kujundusele võib põhjustada kokkusobimatuse. Võimalik, et kujundus vajab sisu, mida teie ettevõte ei saa hankida.

Kujutage, kuidas veebilehele on loodud soovituste lahendus, milleks kasutatakse portreepilte, pikki tsitaate ja elustiili kirjeldavaid fotosi. Kõlab hästi, eks ole? Reaalsuses ei ole ettevõttel võimalik jagada teistega portreepilte oma klientidest ning pikad tsitaadid piirduvad enamasti lause pikkuse kommentaariga. Võibolla on teie ettevõte uus ning sellel puuduvad veel soovitused? Mõlemal juhul tähendab see veebilehel suurte muudatuste tegemist. Sisukeskne kujundamine aitab vältida selliseid olukordi või lahendada need projekti esimeses faasis.

Sisukeskne kujundamine aitab vältida copy muutmist kujundamise jooksul.
Kui kindel sektsioon veebilehel on loodud ühe paragraafi jaoks ning teie soovite kolme, tuleb leida kompromiss. Tulemuseks on kas väike sektsioon, mis on täidetud liiga pika tekstiga või sektsiooni peab tervikuna ümber kujundama. Viimase hetke muudatused võivad viia mõtlemata otsuste või viivitusteni. Sisu edastamine projekti alguses võimaldab kujundatel luua teie sõnumile sobiva kasutajaliidese.

Selge sõnum tagab rohkem kliente & konversioone

Peamine põhjus miks inimesed alustavad veebilehe loomisel tekstist, peitub selle omaduses muuta sinu lähenemist projektile tervikuna. Ära võrdle oma personaalselt loodavat veebilehte mõne olemasoleva populaarse veebilehega. Keskendu sõnumile, mida soovid oma veebilehe kaudu inimestele edastada. Milline on veebilehe eesmärk? Sisule keskendumine tõstab päevakorda olulisi küsimusi, näiteks: „Mida soovib meie sihtgrupp teada?“ Mida rohkem keskendud veebilehe sõnumile, seda parem on lõpptoode.

Tihti on asi selles, et veebileht näeb välja aegunud ning vajab kõigest uuenduskuuri. Võib uskuda, et ka kogu olemasolev sisu on korras. Kas investeerides personaalselt loodud veebilehte poleks mitte meeldiv suurendada ka kasutajate konversioonimäära? Potentsiaalsete klientide hulk veebilehel on tihedalt seotud selle sisu ja sõnumiga. Uue veebilehe puhul sisuloomele keskendumine võimaldab teil kinnitada veebilehe sõnumi, eesmärgi ning ettevõtte identideedi. Nende aspektide hoolikas läbimõeldavus ja kirjapanek võimaldab disainida veebilehe, mis muudab külastajad uuteks klientideks.

Te ei pea seda kõike tegema ise. Pineparks’is mõistame, et sisu kirjutamine võib olla väljakutsuv. Võite olla ekspert oma tegevusvaldkonnas, kuid see ei tähenda, et olete osav kirjutaja. Meie turundusmeeskond teab kuidas muuta teie informatsioon suurepäraseks sisuks, mis omakorda muudab lugeja kliendiks. Sisuloome veebilehele on meeskonnatöö, mille puhul kaasame kliendi protsessi igasse etappi.


Parem sisu tagab ka parema SEO

Teine suurepärane tulemus valides sisukeskse lähenemise on parem otsingumootori optimiseerimine. SEO on mõistatus, mille iga aspekt mõjutab otseselt nähtavust otsingumootoris. Kõige suuremaks mõjuteguriks on sisu. Planeerides loodavat sisu on teil võimalus tekitada parem copy. Nii Google kui ta teised otsingumootorid armastavad unikaalset ja kasulikku sisu, mida kiputakse järjestama kõrgemal kohal kui konkureerivaid veebilehti.

Tagamaks teie sisu ja seega ka veebilehe leidmise otsingumootorite poolt, peate te copy’s kasutama märksõnu. Pineparks’is uurime põhjalikult märksõnu iga projekti raames, mille on tellinud klient. Kui me aitame planeerida ja ette valmistada copy, hoolitseme ka selle eest, et õiged märksõnad ja laused oleksid leitavad läbivalt.

Olenemata sellest, et mida rohkem märksõnu kasutatakse seda parem, peab copy olema loetav võimalikult loomulikult ja ladusalt. Äärmiselt tähtis on hoolikalt läbi vaadata viimane copy enne kui see läheb töösse. Oma ettevõtte eksperdina on teil võimalus veenduda veebilehe sisus ning kinnitada, et teksti personaalsus ühtib teie brändiga.


Uue projekti kallal töötades

Töötades uue projekti kallal, püüdke leida vastused nendele küsimustele:

  • Millist teavet püüate oma sihtgrupile edastada?
  • Mis lugu te püüate rääkida?
  • Milliste toimingute tegemist loodate oma veebilehe kasutajatelt saavutada?

Saadud vastuseid on võimalik kasutada veebilehe strukturiseerimiseks ning site mapi koostamiseks. Site map on suurepärane viis tuvastamaks vajalikke lehekülgi / ekraane. See aitab mõista, millist sisu läheb veebilehe täitmiseks vaja.

Pineparksis seame prioriteediks defineerida kõikidele veebilehtedele kuluvat tööaega enne projekti töösse võtmist. Enne kui hakkame pöörama tähelepanu veebilehe esteetilisele poolele, töötame üheskoos kliendiga, et luua sitemap ja soovitud lahendused. Sitemap aitab organiseerida loodavat sisu ja määratleda, millist teavet vastaval lehel kujutatakse. Funktsioonid määravad, milliseid lahendusi veebileht pakkuda suudab, näiteks otsingumootor või e-kaubandussüsteem. Ettevõtte omanikuna soovid olla kindel, et veebileht saab teha kõike, mida ettevõte või kliendid vajavad. Sisukeskne kujundamine tugevdab seda olulist sammu ettevõttele parima veebilehe loomisel.

scope creep

Ettevaatust “Scope Creep”

Veebiarenduses on õigeaegselt projekti üleandmise suurimaks takistuseks scope creep. (Scope creep on olukord, milles projekti juhtkond kaotab peale projekti algust kontrolli veebilehe kasvu või laienemise üle.) Ilma sisukeskse lähenemiseta on veebilehe loomisel oht, et võtmeelementidele mõeldakse alles arenduse keskel. Kui klient ja veebilehe arendajad tähtsustavad sisu planeerimist, on võimalik täpsemalt määrata ka veebilehe arendamisele kuluv tööaeg.

Sisu planeerimine tagab, et arendajad teaksid kõike sellest, mida klient vajab oma veebilehel ning selle loomiseks kuluva ajaga on arvestatud. Keegi ei soovi kuulda, et nende veebilehe üleandmine lükkub nädalaid edasi, sest veebilehe põhifunktsioonidest ei oldud kunagi räägitud.


Ennekõike sisu

Te soovite oma ettevõttele parimat veebilehte ning sisu mängib selles suurt rolli. Sisukeskne kujundamine tagab mõtte korrapärase edastamise. Veebilehe poolt edastatav sõnum ja eesmärk peaksid defineerima disaini, mille arendajad loovad. Ettevõtte vajab enamat kui ilusat visuaalset kohalolekut internetis. Kui te soovite olla Google otsingumootorite esimeste tulemuste hulgas ja saada uusi kliente – pidage meeles, et sisu on kuningas.