Kliendibaaside integreerimine ja cashback süsteemi loomine

Sissejuhatus

Meie, Pineparksi ettevõte, seisime silmitsi ainulaadse väljakutsega integreerida Davinci restoraniketi ja suurima Itaalia toidu veebipoe DaVinciFood.ee kliendibaasid ühtseks tervikuks. Meie eesmärk oli arendada keskset andmehaldussüsteemi klientide andmete haldamiseks ning luua tagastussüsteem, et parandada kliendikogemust kogu kontsernis.

Probleem

Meie klient, Davinci kontsern, vajas ühtset andmebaasi, mis koondaks klientide teavet nende Eesti Compucash restoraniketi ja Directo süsteemis (epood) hoitavate klientide andmete vahel. Lisaks oli vajalik välja töötada tõhus tagastussüsteem, et tõsta klientide lojaalsust ja ergutada müüki.

Lahendus

Tehniline arhitektuur

Otsustasime kasutada Laraveli raamistikku Davinci HUB platvormi arendamiseks, mis võimaldas meil tagada arenduse kiiruse ja rakenduse usaldusväärsuse. See raamistik lihtsustas integreerimist klientide olemasolevate süsteemidega ja pakkus paindlikke tööriistu keerukate äriloogikate loomiseks.

Arendus ja integreerimine

Töötasime välja andmemudeli, mis toetab teavet erinevatest allikatest pärinevate klientide kohta. Integreerimine Compucash’i, DaVinci Food veebipoe ja Directo süsteemiga toimus API kaudu, mis tagas andmete sujuva sünkroniseerimise reaalajas. Lisaks lõime oma API klienditagastuse andmete haldamiseks, mis võimaldas automatiseerida tagastusprotsessi klientide jaoks.

Klienditagastussüsteem (Cashback süsteem)

Tagastussüsteem oli kavandatud nii, et see automaatselt arvestaks ostude protsenti klientide kontole, mida nad saavad kasutada järgnevate ostude tegemiseks nii restoranides kui ka veebipoes. See osutus võimsaks vahendiks klientide hoidmiseks ja ostude sageduse suurendamiseks.

Tulemused

Davinci HUB platvormi abil suutsime oluliselt parandada kliendisuhtlust, tagades ühtse kliendikogemuse erinevate suhtluskanalite kaudu. Andmebaaside ja tagastussüsteemi integreerimine lihtsustas oluliselt klientide teabe haldamist, suurendas klientide lojaalsust ja müügimahtu.

Järeldus

Davinci HUB projekt on eredaks näiteks sellest, kuidas tehnoloogilised uuendused võivad äri transformeerida, parandades klienditeenindust ja optimeerides siseprotsesse. Pineparksis püsime tehnoloogilise progressi esirinnas, pakkudes lahendusi, mis aitavad meie klientidel saavutada uusi ärilisi kõrgusi.